Prikbord

Op dit Kind op Maandag-prikbord vindt u verschillende werkvormen en materialen uit de Kind op Maandag-methode. Deze zijn voor iedereen beschikbaar en laten zien hoe divers Kind op Maandag is. Lees de verhalen voor in de klas, zing de liedjes en maak de werkjes. 

Kijk ook eens op het prikbord van onze andere methodes voor nog meer inspiratie:

Groeiwijzer

Thema Talent

Voor de onderbouw
Stel vragen als: ‘Wie kan er goed veters strikken?’ Die mag gaan staan. Of: ‘Wie kan goed stil zijn?’, ‘Wie zegt vaak iets aardigs?’. Geef steeds aan dat deze kinderen daarvoor dus een talent hebben.

Voor de middenbouw
Dat je ergens talent voor hebt, betekent niet dat je er meteen perfect in bent. Topsporters moeten bijvoorbeeld heel veel blijven trainen om aan de top te blijven. Schrijf één van jouw talenten in het midden van het werkblad. Schrijf er dingen omheen die je doet om dit talent verder te ontwikkelen en te gebruiken. Versier het werkblad met een bijpassende tekening.
Download het werkblad​​​​​​​

Voorleesverhaal Vogel Talent

Thema Talent

‘Drie, twee, één, draai!’ Mies draait een rondje op haar grote teen. Het lukt bijna. ‘Knap hoor’, zegt mama. Maar Mies kijkt niet zo blij. ‘Elin uit mijn klas kan wel drie rondje op haar grote teen’, zegt ze tegen mama. ‘Elin kan dansen als de beste.’ Lees het verhaal van Mies en ga in gesprek met  de leerlingen: wat is de betekenis van het woord talent. Welk talent heeft Elin? En Mies? Welk talent hebben de kinderen zelf?

Het verhaal van Bartimeüs

Thema Hoop

Bartimeüs is een blinde bedelaar. Hij zit bij de poort. Als hij hoort dat Jezus in aantocht is krijgt hij hoop. Hij roept Jezus en als de mensen hem het zwijgen willen opleggen, roept hij des te harder. En niet tevergeefs. Jezus hoort hem en geneest hem.

Verteltip: Doe je ogen dicht als je vertelt hoe Bartimeüs erbij zit.
Vraag na het verhaal: Wie in het verhaal wil de baas zijn? Wie wil(len) iets te zeggen te hebben over een ander?

Download het verhaal
Luister het lied Een man in het donker (gezongen)  Een man in het donker (soundmix)

Het verhaal van Pasen

Thema Hoop

De mensen riepen dat Jezus zichzelf maar eens moest helpen. Wie heeft hem uiteindelijk geholpen?
Wie kan jou helpen als je verdrietig bent of het moeilijk hebt?

Met Pasen vieren we dat God mensen altijd kan helpen. Zelfs als je denkt dat het nooit meer goed komt. Daarom is het feest vandaag!

Download het verhaal van Pasen
Lied Elke dag kan Pasen zijn (gezongen)
Lied Elke dag kan Pasen zijn (soundmix)

Het verhaal van Jacob en Laban

Thema Ruzie

Jakob woont al heel lang bij zijn oom Laban. Nu wil hij terug naar huis met zijn vrouwen en kinderen. Maar Laban laat hem niet zomaar gaan. In het geheim gaat Jakob met zijn gezin en al zijn spullen op reis. Als Laban dat ontdekt zet hij de achtervolging in. Laban haalt Jakob in en verwijt hem dat hij zomaar vertrokken is. Hij gaat op zoek naar de godenbeeldjes waarvan hij denkt dat Jakob die gestolen heeft, maar vindt ze niet. Dan richten Jakob en Laban een gedenkplaats op. Ze beloven om altijd met goede bedoelingen, langs die stenen, elkaar op te zoeken.
Lees het verhaal

Voorleesverhaal Mies en Max Nooit meer beste vrienden?

Thema Ruzie

‘Jij bent niet meer mijn beste vriend, nooit meer!’ Mies is boos. Heel boos. Maar Max is ook boos. Hij heeft zijn vuisten gebald. Hij zegt tegen Mies: ‘Ik ga nooit meer mijn stukjes appel met jou delen. Nooit, nooit meer!’ Max draait zich om en loopt naar huis.. 

Lees het verhaal voor
Wat denken de kinderen, komt het goed tussen Mies en Max? Laat de kinderen met ideeën komen en speel het uit met de Mies en Max poppen.

Voorleesverhaal De geboorte van Jezus

Thema Vieren en gedenken

De keizer wil weleens weten hoeveel mensen er in zijn grote land wonen. Daarom krijgen alle mensen de opdracht: Ga naar de stad waar je geboren bent. Laat daar je naam opschrijven.
Ook Jozef en Maria horen het bericht van de keizer. ‘Dan moeten wij naar Betlehem’, zegt Jozef. ‘Want daar kom ik vandaan.’ 

Download het kerstverhaal

Een kijkdoos van de kerststal

Thema Vieren en gedenken

Maak met de figuren op het werkblad een kerststal. Download het werkblad. Maak van een schoenendoos of een eierdoos een stal en plaats de figuren. 

Download het werkblad

Glas in lood raam met een kerstster

Thema Vieren en gedenken

Kleur de ster en de verschillende vlakken in met viltstift. Voor een mooi effect kun je ook patroontjes kleuren in de vlakken. Wrijf met een keukenpapiertje met slaolie over de achterkant van de hele tekening en laat de kleurplaten goed opdrogen.
Tip: maak van zwart of gekleurd papier een lijst voor om de tekening en hang ze voor het raam.

Download het werkblad

Verhaal: Lieke hoort er ook bij

Thema Contact

Lieke voelt zich niet echt bij de klas horen, maar de klas heeft haar nodig.

Download het verhaal

Een kaart om uit te delen

Thema Contact

Kleur en versier de ansichtkaart zo mooi mogelijk. Knip deze uit. Geef de kaart aan iemand die deze woorden goed kan gebruiken.

Een nieuw vriendje

Thema Vriendschap

Elias loopt samen met mama de dierenwinkel binnen. Hij kijkt stralend rond.
‘Zo jonge man, waar kan ik jou mee helpen?’ Een vriendelijke man kijkt Elias aan. Elias
kijkt even naar mama, maar die knikt hem toe. ‘Toe maar, je kunt het best zelf.’
‘Meneer, ik mag een poesje, maar we hebben nog helemaal geen spulletjes voor hem.'

► Lees het verhaal van Elias
► Download de kleurplaat 'vriendschap'

 

Vriendschapsbloem

Thema Vriendschap

Vouw één of meerdere bloemen volgens de aanwijzingen. Je kunt er een boeket van maken of ze op een groen papier plakken. Aan wie ga jij de bloemen geven?

► Download het werkblad

Luisteren

Thema Vriendschap

Soms kun je iemand helpen door alleen maar naar hem of haar te luisteren. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat is luisteren eigenlijk? Wat kun je beter wel of juist niet doen?
Verzin in duo’s een sketch waarin juist wel, of helemaal niet goed geluisterd wordt. Oefen een aantal keer en laat de sketches voor in de klas zien.

Tijd voor elkaar

Thema Vriendschap

Schrijf de volgende stelling op het bord: Wij hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor elkaars verhalen. Praat hier samen over. Ben je het met deze stelling eens? Is het nodig om aandacht voor elkaar te hebben? Waarom? Zijn er speciale momenten waarop je er tijd voor neemt? Is er genoeg tijd voor? Doen we allemaal mee of gaat het vooral om vriendengroepjes die luisteren?

In goede aarde vallen

Thema Groei

Kennen jullie de uitdrukking ‘in goede aarde vallen’? Wat betekent dat? Maak met elkaar een kweekbak. Bepaal samen wat er gekweekt gaat worden en welke aarde daarvoor het meest geschikt is. Laat de kinderen om beurten zaadjes zaaien en met elkaar voor de bak zorgen. Op weg naar Pasen mogen we hopen op nieuw leven.

Maak een palmpaasstok

Zondag 28 maart is het Palmpasen. In veel kerken wordt het verhaal vertelt over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnen trok.
Maak een palmpaasstok. Waarom versier je hem met rozijntjes? Waarom zit er een broodhaantje bovenop? Alle onderdelen van de palmpaasstok vertellen een stukje van het verhaal van Pasen.

► Download het werkblad
► Lees het verhaal van Palmpasen

Biddag - 10 maart

Vandaag is het biddag: een dag waarop we extra aandacht besteden aan het gebed. Hang drie grote vellen op en bedenk samen met de kinderen waar zij voor willen bidden. Boven het ene vel staat: Gebeden voor onszelf. Boven de tweede: Gebeden voor mensen die we kennen. Boven de derde: Gebeden voor de wereld. Zet een kaars in het midden van de kring, als teken van Gods aanwezigheid. Bid samen voor de dingen die de kinderen hebben genoemd.

Samen sta je sterk

De kinderen kleuren de kaart en knippen de kaart uit. Laat de kinderen bedenken aan wie ze de kaart gaan geven.

► Download de kleurplaat/kaart

Voorleesverhaal: Voetbaltoernooi afgelast

Het schoolvoetbaltoernooi gaat niet door, maar groep 8 laat het er niet bij zitten. Ze organiseren zelf een wedstrijd.

► Lees het verhaal

Grondoefening: Door de grond zakken

Maak tweetallen. Eén van de twee gaat op de grond liggen en doet de ogen dicht. De ander vraagt het kind op de grond de benen in de lucht te steken. Hij pakt de voeten van de ander vast en beweegt de benen langzaam naar de grond. Halverwege zegt hij dat de voeten bijna bij de grond zijn (maar dat zijn ze nog niet). Daarna laat hij de voeten nog verder zakken. Het kind dat op de grond ligt heeft als de voeten echt bijna bij de grond zijn het idee dat de voeten door de grond zakken. Hoe kan dat nou?

Maak een kerststal!

Heb jij een kerststal staan? We zijn benieuwd! 
En mocht je er nog geen een hebben staan… en ben je in een creatieve bui? Maak dan deze kerststal.

Het mooiste kerstlied: Stille Nacht

'Mijn favoriete kerstliedje is Stille nacht, heilige nacht. Een klassieker, maar dan in een nieuw jasje. Het gaat over donker en licht en natuurlijk over kerst, maar de mooiste zin vind ik: "Breng in donkere nacht het bericht: Ook voor jou is er leven en licht." Ook wij kunnen het een beetje lichter maken.'

Hanna Holwerda – Eindredacteur Kind op Maandag

► Luister naar 'Stille nacht'

Doortocht door de Jordaan

Lees het verhaal. Het volk legde twaalf stenen neer, zo vergeten ze niet hoe God hen hielp. Wat wil jij nooit vergeten? Praat er samen over en schrijf het op het werkblad en zet de steen in elkaar.

Lees het verhaal
Download het werkblad

Schrijf een verhaal

Laat de afbeelding op het bord zien. De leerlingen schrijven er een kort verhaal bij. Laat vervolgens een aantal verhalen voorlezen. Wist je dat er in de Bijbel ook een verhaal staat die bij deze afbeelding past? Lees het verhaal van De ezel van Bileam voor. 

Waar voel jij je thuis?

Het schooljaar is begonnen. Hebben de leerlingen inmiddels hun plekje in de klas kunnen vinden? Voelen ze zich er al thuis? Je kan soms op een hele andere plek zijn, maar je toch thuis voelen. Lees samen het verhaal en ga met de leerlingen in gesprek over waar zij zich thuis voelen. Alleen in hun eigen huis, bij vriendjes en vriendinnetjes en ook op school? Wat maakt dat je je ergens thuis voelt?

Download het verhaal 'Wereldreiziger uit Friesland'

Leer elkaar beter kennen

In de eerste weken van het schooljaar moeten kinderen wennen aan hun meester of juf. En jij moet wennen aan je klas. Hierbij een leuke werkvorm om elkaar beter te leren kennen. Speel in kleine groepjes met de dobbelsteen een kennismakingsspel.

Download de dobbelsteen