Verantwoording

Kind op Maandag is een uitgave van Kwintessens, dé maker van ‘levenslesmateriaal’ voor het basisonderwijs. Leren leven begint met verwondering. Met het ontdekken van jezelf en de wereld om je heen. Verhalen kunnen daarbij helpen, als bron van wijsheid en inspiratie. Daarom brengt Kwintessens aan de hand van verhalen meer leven in de les.

De wortels van Kwintessens gaan ver terug: al in de negentiende eeuw begon de NZV (Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging) met het maken van materialen voor kinderen. Uiteraard is er in de loop der jaren veel veranderd. Maar verhalen, verbeeldingskracht en creativiteit lopen als een rode draad door het werk van onze organisatie.

Kerkelijke ligging

De NZV (de voorganger van Kwintessens) was oorspronkelijk verbonden met de Nederlands Hervormde Kerk. Maar al vanaf het begin richtte de organisatie zich ook op kinderen buiten die traditie. Nu is Kwintessens een brede organisatie, met medewerkers met heel verschillende achtergronden. Kind op Maandag wordt gemaakt door een team van leerkrachten en enkele theologen. Zij voelen zich verbonden met de PKN, de gereformeerde kerken en andere kerkgenootschappen.

Godsdienst-pedagogische visie

Bijbelverhalen zijn rijk aan betekenis – zó rijk, dat ook jij als verteller niet alles begrijpt van wat je vertelt. Vanuit dat uitgangspunt neemt Kind op Maandag een onderzoekende houding aan. We hopen dat leerkrachten én kinderen dat ook doen. In onze visie is het geen taak van de school om kinderen te vertellen wat ze moeten geloven. Ieder kind heeft recht op het ontwikkelen van een eigen levensoriëntatie. Wel zien we voor leerkrachten een belangrijke taak als inspirerende gids in de wereld van Bijbel en geloof. Door kinderen wegwijs te maken in de fascinerende en veelzeggende wereld van de Bijbel, geef je hen een instrument in handen om hun eigen plek in het leven te vinden.

Theologische visie

Kind op Maandag gaat ervanuit dat de verhalen uit de Bijbel niet zomaar verzonnen zijn. Het zijn geloofsverhalen, waarin mensen onder woorden hebben gebracht hoe God hun leven heeft gemaakt, beschermd en veranderd. In de Bijbel komen we op het spoor wie God voor mensen wil zijn: een Vader en Moeder, een herder, een bondgenoot die met mensen meegaat. En we ontdekken hoe zijn Zoon Jezus de relatie tussen God en mensen heeft vernieuwd. In hem komt God zo dichtbij, dat Hij je aanraakt.

Als je met kinderen Bijbelverhalen verkent, kan de vraag opkomen: ‘Is dat echt gebeurd?’ (Een vraag die ook bij volwassenen trouwens op kan komen.) Die vraag mag best gesteld worden. Maar belangrijker is de vraag: Gebeurt het echt, wat hier verteld wordt? Dat mensen verbonden zijn met elkaar en met God, dat mensen een nieuw begin maken en mogen leven van de hoop – kan dat echt? Wij geloven dat de Bijbel ons vertelt dat dat echt gebeurt.