Abonnement

Kind op Maandag verschijnt zeven keer per schooljaar in de vorm van een magazine. Hierin vindt u concrete lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast hebben abonnees van Kind op Maandag toegang (via Basispoort) tot het aanvullende digitale lesmateriaal op deze website.

Een abonnement op Kind op Maandag kan uitsluitend schoolbreed (voor alle groepen in de school) worden afgesloten en bestaat uit één basislicentie plus een vast bedrag per groep.

Het is niet toegestaan de magazines en het aanvullende digitale lesmateriaal van Kind op Maandag te delen met scholen die geen eigen abonnement op Kind op Maandag hebben afgesloten. Het is evenmin toegestaan het materiaal van Kind op Maandag te kopiëren, met uitzondering van de werkbladen.

(Zie voor meer informatie over het kopiëren en printen van bronnen in het onderwijs www.onderwijsenauteursrecht.nl)

De abonnementsprijs voor het schooljaar 2024-2025  bedraagt € 434,- voor een basislicentie en € 67,55 per groep. Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd. Het abonnementsjaar loopt parallel aan het schooljaar. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Voor kleine scholen (t/m 75 leerlingen) hanteren wij een kortingsregeling. Op deze pagina in artikel 3A vindt u meer informatie over deze zgn. kleine-scholenregeling.

Op een abonnement op Kind op Maandag zijn de algemene voorwaarden en de abonnementsvoorwaarden van Kwintessens van toepassing. Ook maken wij u attent op onze privacyverklaring.

Als onderdeel van uw Kind op Maandag-abonnement krijgt u gratis toegang tot Bijbelverhalen op school. Deze website biedt geanimeerde beeldverhalen van bekende Bijbelverhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament, speciaal voor de onderbouw. Bij elk beeldverhaal vindt u werkbladen en bij sommige verhalen een liedje.

Abonnement afsluiten

Wilt u een abonnement afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Sluit hier een abonnement af