Over Kind op Maandag

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.

Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete school ergens voor staat en iets met elkaar deelt.

Als leerkracht kunt u de verhalen rechtstreeks uit de methode voorlezen. Maar u kunt er ook voor kiezen om ze te gebruiken als inspiratie voor uw eigen navertelling van het verhaal. De werkvormen en gespreksvragen geven praktische handvatten om de stof verder met de kinderen te verkennen.

De makers van Kind op Maandag zijn afkomstig uit de breedte van de protestantse traditie. Het team bestaat uit theologen, leerkrachten, ouders en bovenal: uit verhalenvertellers. Zij hopen dat Kind op Maandag ú helpt om de verhalen tot leven te brengen in de klas!

Kwintessens

Kind op Maandag wordt gemaakt door Kwintessens. Bij Kwintessens zijn we van mening dat leren leven begint met verwondering. Met onze methodes voor levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren geven we leerkrachten alle instrumenten in handen om samen met de kinderen op zoek te gaan naar de antwoorden. Vanuit hun eigen verwondering. Dát is in onze visie de krachtigste methode om te werken aan persoonsvorming, groepsvorming en sociale veiligheid op elke basisschool.

Meer weten over de uitgeverij en de visie van Kwintessens op levensbeschouwing, sociaal-emotioneel leren en burgerschap? Neem een kijkje op de Kwintessens-website.

Over Kwintessens