Mies en Max

Voor groep 1 en 2

Kent u Mies en Max al? In groep 1 en 2 begint elke lesweek van Kind op Maandag met een verhaal uit het leven van deze kinderen. Hun belevenissen, die voor jonge kinderen heel  herkenbaar zijn, bieden een introductie op het thema van die week. Ook lichten ze soms een aspect uit van het Bijbelverhaal.

Nadat de kinderen het Mies en Max-verhaal gehoord hebben, kunt u als leerkracht alvast iets vertellen over de rest van de week, en de kinderen een vraag stellen. Bijvoorbeeld: In het verhaal was Mies verdrietig, maar Max kon haar troosten. In het Bijbelverhaal van deze week is ook iemand verdrietig. Maar gelukkig wordt ze ook getroost. Ben je zelf ook weleens verdrietig? De verhalen helpen u zo om het thema ook met de jongste kinderen te behandelen.