Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Workshops en trainingen

Bij Kind op Maandag bieden wij ook workshops aan. Bijvoorbeeld de Startworkshop voor nieuwe abonnees, waarmee u meer te weten komt over de mogelijkheden van de methode én onderzoekt op welke manier deze het best op uw school gebruikt kan worden. Of denk aan de Inspiratieworkshop, waarmee u in korte tijd weer helemaal op de hoogte bent van alles wat de methode te bieden heeft, én van het vakgebied.

► Meer informatie

God komt dichterbij

Het thema van deze adventstijd is ‘God komt dichtbij’. Met de kinderen in de midden- en bovenbouw horen we eerst over de profeet Micha. Hij leefde een paar eeuwen voordat Jezus geboren werd, en hij kondigde aan dat er een nieuwe tijd zou komen. God zou een koning geboren laten worden in Betlehem, die voor het volk zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. De echo van die woorden klinkt nog door in het kerstverhaal. In deze periode horen we ook over de priester Zacharias en Elisabet, die de ouders worden van Johannes de Doper. En over Maria, die een bijzonder bericht krijgt van een engel. Zij wordt de moeder van Gods zoon. Natuurlijk lezen we ook het verhaal van Jozef en Maria die naar Betlehem gaan, en de geboorte van Jezus in de stal.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen