Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Hoera, Kind op Maandag bestaat 40 jaar!

We hebben wat te vieren! Kind op Maandag gaat de veertigste jaargang in. In de Bijbel is 40 een bijzonder getal. Wij zijn dan ook erg verheugd om al 40 jaar een methode te mogen maken waarmee de Bijbel voor kinderen tot leven komt. En we hopen dit nog vele jaren te doen. Dat kan natuurlijk niet zonder onze abonnees! Daarom zullen wij u dit schooljaar regelmatig verrassen. Het eerste staat al voor u klaar. Neem snel een kijkje!

► Naar onze feestpagina

Naar wie luister jij?

We beginnen deze periode met het verhaal van Hanna in de tempel. Zij bidt om een kind en haar gebed wordt verhoord. Over haar zoon Samuël gaat het in de verhalen die volgen. Hij hoort als kind de stem van de Eeuwige en wordt later een profeet die Israël de weg wijst. Hij vertelt mensen dat ze naar God moeten luisteren. Maar hij luistert ook naar het volk, als zij hem vragen om een koning te zalven. Met Hemelvaart en Pinksteren vertellen we de verhalen die bij deze feesten horen. Het verhaal van Pinksteren sluit prachtig aan bij de thematiek van deze periode. De leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Waar je ook vandaan komt en wat je achtergrond ook is: hun boodschap klinkt in jouw eigen taal. Dat is een wonder!

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen