Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor, uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Zo gebruikt u het digibord

Wist u dat bij veel verhalen van Kind op Maandag een stukje achtergrond beschreven staat? Bedoeld om het verhaal of de symboliek in het verhaal nog beter te begrijpen. En start u ook altijd met de thematekening op uw schoolbord? In deze video leggen Erik Idema en Jolanda van der Marel uit welk materiaal u kunt vinden op het Digibord van Kind op Maandag.

Alles is anders

Het volk Israël leefde lange tijd in ballingschap in Babylonië. Alles was daar anders dan ze gewend waren. Was dat het ‘nieuwe normaal’, of zou alles weer worden zoals vroeger? Als koning Cyrus in Perzië aan de macht komt, verandert alles: ze mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. Maar toch zijn niet alle problemen dan voorbij.
Voor eind april bieden we een lesweek rond Hooglied (ook op een ander moment te gebruiken, als u deze week vakantie hebt). En rond Hemelvaart en Pinksteren horen de kinderen de verhalen die bij deze feestdagen horen.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen