Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor, uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Zo gebruikt u het digibord

Wist u dat bij veel verhalen van Kind op Maandag een stukje achtergrond beschreven staat? Bedoeld om het verhaal of de symboliek in het verhaal nog beter te begrijpen. En start u ook altijd met de thematekening op uw schoolbord? In deze video leggen Erik Idema en Jolanda van der Marel uit welk materiaal u kunt vinden op het Digibord van Kind op Maandag.

Wijs me de weg

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. En tussen die twee dingen in ligt een woestijn. Een plek waar je valt en weer opstaat, waar je soms moet zwoegen en even later plotseling verrast wordt door een oase, een moment van geluk. Het is een plek waar je niet alleen bent, zo vertellen de verhalen. Er zijn mensen om je heen en er is een God die voor je uit en naast je gaat.
In de verhalen komen prachtige momenten voor. We lezen over de verkenners in het beloofde land, over de sprekende ezel van Bileam en de val van Jericho. Het zijn geweldige verhalen om te vertellen. En tegelijk zijn het betekenisvolle verhalen, waar je iets van kunt leren voor de weg die je zelf gaat.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen