Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Workshops en trainingen

Bij Kind op Maandag bieden wij ook workshops aan. Bijvoorbeeld de Startworkshop voor nieuwe abonnees, waarmee u meer te weten komt over de mogelijkheden van de methode én onderzoekt op welke manier deze het best op uw school gebruikt kan worden. Of denk aan de Inspiratieworkshop, waarmee u in korte tijd weer helemaal op de hoogte bent van alles wat de methode te bieden heeft, én van het vakgebied.

► Meer informatie

Kom tot leven!

In de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, lezen we verhalen over Jezus. Hij vertelt over Gods koninkrijk en laat zien wat dat koninkrijk betekent. Veel mensen geloven in hem, maar er is ook groeiende weerstand. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot de dood. Op de derde dag staat Jezus op uit de dood: God maakt een nieuw begin.

Naast de Bijbelverhalen, gesprekssuggesties en werkvormen biedt Kind op Maandag voor deze periode ook een nieuw prentenboek aan met het Bijbelse paasverhaal. In de bovenbouw kunnen de kinderen kennismaken met de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Een aantal stukjes van dit beroemde muziekstuk zijn vertaald in kindertaal, zodat kinderen ze goed kunnen volgen.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen