Kind op Maandag lopende nummer

Nr. 5: 19-02 t/m 30-03 – Ga je mee?

In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen, het feest van het leven. Iedereen mag mee naar dat feest: jong en oud, rijk en arm, succesvol en minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand. Het dochtertje van Jaïrus, vijfduizend hongerige mensen, bange leerlingen in een storm op het meer, kleine kinderen, zieke mensen… alles en iedereen mag aansluiten.
> Het periode-overzicht van nr. 5

Projectlied: Jezus wijst de weg naar Pasen

- advertentie -

Doe je mee?

Doe je mee? is een cadeauboekje voor nieuwe leerlingen bij Kind op Maandag. Zo kunnen kinderen thuis laten zien welke Bijbelverhalen, liedjes en gebeden ze op school leren. Het boekje is verkrijgbaar in onze webwinkel.

De liedjes uit Doe je mee? zijn te beluisteren
op deze pagina.