Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Zo gebruikt u het digibord

Wist u dat bij veel verhalen van Kind op Maandag een stukje achtergrond beschreven staat? Bedoeld om het verhaal of de symboliek in het verhaal nog beter te begrijpen. En start u ook altijd met de thematekening op uw schoolbord? In deze video leggen Erik Idema en Jolanda van der Marel uit welk materiaal u kunt vinden op het Digibord van Kind op Maandag.

Verhalen vol energie en spanning

Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. In deze periode lezen we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.
Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is ‘Handen uit de mouwen’. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen