Welkom bij Kind op Maandag

Welkom bij Kind op Maandag!

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen.
Kind op Maandag is een methode voor, uitnodigend godsdienstonderwijs in het basisonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben.

Lees verder

Zo gebruikt u het digibord

Wist u dat bij veel verhalen van Kind op Maandag een stukje achtergrond beschreven staat? Bedoeld om het verhaal of de symboliek in het verhaal nog beter te begrijpen. En start u ook altijd met de thematekening op uw schoolbord? In deze video leggen Erik Idema en Jolanda van der Marel uit welk materiaal u kunt vinden op het Digibord van Kind op Maandag.

Een wereld van verschil

We lezen verhalen over Jezus, die rondtrekt door Israël. Overal waar hij komt, verandert er iets: zieke mensen worden beter, mensen die het niet meer zagen zitten krijgen nieuwe hoop. We lezen die verhalen niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, of omdat we willen weten wat er toen gebeurd is. We lezen ze ook omdat we mogen hopen dat ze opnieuw waarheid kunnen worden. Dat er een wereld van verschil is tussen hoop en wanhoop, tussen geluk en verdriet.

  • Verwerkingen zijn heel bruikbaar en afwisselend!

    Marianne van Zijderveld, CBS Herédium, Zijderveld
  • Ik gebruik de verhalen in KOM als uitgangs­punt voor mijn vertelling.

    Arvid, CBS De Spiegel, Dalfsen