Voorbeeldmateriaal

Het lesmateriaal voor een lesweek bestaat naast de verhalen en lessuggesties uit het blad, uit digitaal materiaal zoals het lied van de week, een stelling, Bijbelse achtergrond, thematekening, een suggestie voor een viertafel (per nummer), een (digitaal) werkblad voor groep 7-8 en links naar beeldmateriaal op het internet.

Om een beeld te krijgen van het materiaal van een lesweek, vindt u op deze pagina een greep uit het materiaal van lesweek 36 (jaargang 35).