Abonnementen

Een abonnement op Kind op Maandag wordt op schoolniveau afgesloten en bestaat uit één basisabonnement plus het aantal vervolgabonnementen dat nodig is om met één exemplaar per groep te kunnen werken.
Abonnees van Kind op Maandag hebben ook toegang tot het digitale lesmateriaal voor het digibord op deze website.

Het is niet toegestaan de bladen en het digitale lesmateriaal van Kind op Maandag te delen met scholen die geen eigen basisabonnement (plus vervolgabonnementen) op Kind op Maandag hebben afgesloten.

De abonnementsprijs voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 394,45 voor een basisabonnement en € 52,85 per vervolgabonnement.

Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden jaarlijks automatisch verlengd.
Het abonnementsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 juni worden ingediend.

Abonnement afsluiten

Wilt u een abonnement afsluiten of meer informatie? Neem dan contact op met de abonnementenservice van Kwintessens via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.

Toegang via Basispoort

Abonnees van Kind op Maandag hebben op dit moment toegang tot het digitale lesmateriaal met behulp van IP-filtering.

Om de inlogprocedure op school te vereenvoudigen en om het inloggen vanuit huis te kunnen ondersteunen zal de toegang tot Kind op Maandag binnenkort via Basispoort gaan verlopen. Abonnees ontvangen hierover tijdig bericht.

Bent u geabonneerd op Kind op Maandag en wilt u de toegang tot het lesmateriaal nu al via Basispoort laten instellen? Neem dan contact op met onze abonnementenservice via 033 460 19 43 of via abonnementen@kwintessens.nl.